Om Taarbæk Skole

Taarbæk Skole er én af Lyngby-Taarbæk kommunes folkeskoler. Skolen rummer elever fra 0.-6. klasse og har ca. 150 glade og læringsivrige elever og 25 engagerede medarbejdere. Skolen er bundet op på stolte traditioner og har fungeret som skole siden 1913.

Skolens strørrelse gør, at alle kender hinanden, hvilket giver et trygt og tillidsbaseret læringsmiljø. Børnene på Taarbæk Skole nyder godt af den privilegerede beliggenhed tæt på skov og strand, hvortil der afholdes mange ture og aktiviteter.

Taarbæk Skole er en naturfaglig profilskole, og vi har særdeles gode rammer for naturfagligt arbejde. Skolen har både et naturværksted og havbiologifaciliteter. Taarbæk Skole er tilknyttet naturskolen i Raadvad, og vi har på skolen to undervisere, som nogle timer om ugen er lånt ud til naturskolen, så andre af komunens klasser kan flytte undervisningen til Taarbæk Skole.

Taarbæk Skole spiller en central rolle i byens sociale og kulturelle liv. Skolens lokaler og faciliteter bruges flittigt til fritidsaktiviteter af borgere i alle aldre og til kulturelle aktiviteter.

Skolens bibliotek fungerer som læringscenter for alle på skolen samtidig med funktionen som byens folkebibliotek. Taarbæk Skole er således nerven i lokalsamfundet, hvor børn, unge og gamle kender hinanden, og børnene oplever tryghed, også når de færes uden for skolen på egen hånd.

Elever fra Taarbæk Skole har mulighed for at fortsætte deres skolegang i 7. klasse på Trongårdsskolen. De to skoler etablerer samarbejde allerede fra 4. klasse.

Taarbæk Skoles Traditioner

På Taarbæk Skole har vi en række traditioner, som er med til at binde skoleåret og hele børnegruppen sammen. Nogle af de traditioner, som både børn og voksne ser frem til hvert år er:

 • Motionsløb i Dyrehaven i uge 41
 • Innovationsuge i november
 • Juleafslutning i Taarbæk Kirke, hvor bl.a. 4. klasse går Lucia
 • Fælles feature-uge i uge 10
 • Sejladsprojekt, som afholdes i samarbejde med sejlklubben
 • White Picnic, hvor skolen rykker i skoven og dagen afsluttes med fællesspisning for børn, forældre og personale
 • Sidste skoledag i gymnastiksalen, hvor alle klasser optræder med sang og musik, og vi siger farvel til årets 6. klasse

Derudover har vi morgensamling hver anden tirsdag

Vi er skolen

 • Hvor børn og voksne trives i hinandens selskab og passer godt på hinanden
 • Hvor vi sender flyvefærdige børn ud i verden med en rygsæk fyldt med selvværd, faglig viden og sociale kompetencer
 • Der tilgodeser det enkelte barn, dets ressourcer og kompetencer
 • Der sætter gode spor i éns videre liv
 • Der sørger for trygge overgange i børnenes liv
 • Der har et tæt samarbejde med forældrene
 • Der er en udviklende medspiller i lokalmiljøet

Naturfaglig profil

Tværfaglige projekter

 • Sejlads
 • Teaterprojekt på flere klassetrin
 • Fælles temauger
 • Innovationsuge
 • Projektopgaver (indskoling)
 • Projektopgaver (mellemtrin)
 • Avisprojekter

Lejrskoler

På Taarbæk Skole prioriterer vi lejrskoler som et vigtigt led i børnenes personlige og faglige udvikling samt en styrkelse af fællesskabet i klassen.

Derfor afholdes der lejrskoler på følgende klassetrin:

 • 2. klasse - 1 overnatning i lokalområdet
 • 4. klasse - 2 overnatninger
 • 6. klasse - 4 overnatninger

Forældremøder og skole-hjem-samtaler

Der afholdes to årlige forældremøder. På mødet i efteråret vælges kontaktforældrene for det kommende skoleår.

Der afholdes endvidere to skole-hjem-samtaler om året - en om efteråret og en om foråret. Skole-hjem-samtalerne inviterer til dialog mellem forældrene og lærere/pædagoger og evt. barnet om det enkelte barns trivsel og faglige udvikling.

Kompetencer, der vil styrke barnet ved skolestart

Sociale forudsætninger, f.eks.:

 • Have en vis robusthed og kunne gøre sig gældende i en gruppe.  
 • Have selvtillid og tro på egne evner.
 • Kunne overholde regler i spil og leg.
 • Kunne bede om hjælp når det har brug for det.
 • Kunne tage hensyn og føle empati. 

Personlige forudsætninger, f.eks.:

 •  Være nysgerrig og have lyst til at prøve nye ting.
 •  Kunne koncentrere sig om både en selvvalgt og en bunden aktivitet.
 •  Kende de væsentlige legemsdele, eget navn og adresse.
 •  Have omverdensbevidsthed og kende sine familieforhold.
 •  At kunne give udtryk for egne følelser og kunne aflæse andres følelser.

Sproglige forudsætninger, f.eks.:

 •  Kunne lytte og være opmærksom.
 •  Kunne forstå en kollektiv besked.
 •  Kunne forstå 2-3 beskeder samtidig.
 •  Kunne tale forståeligt.
 •  Kunne fortælle en kort historie eller om en oplevelse.

Motoriske forudsætninger, f.eks.

 •  Kunne kaste og gribe en bold.
 •  Kunne hinke og stå på et ben.
 •  Kunne klippe og skrive eget navn.
 •  Selv kunne tage sit tøj af og på.
 •  Selv kunne klare toiletbesøg.