SFO

Hvem er vi?

Taarbæk Skole er beliggende med Dyrehaven i baggrunden og Øresund i forhaven.

Skolen går fra 0. til 6. klasse med én klasse på hver årgang. I hverdagen deler vi skolen op i indskoling (0. - 2. klasse) og mellemtrin (3. - 6. klasse).

For alle klassers vedkommende er der tilknyttet en primærpædagog, der trækker den røde tråd fra formiddag til eftermiddag.

Vi har et tæt brobygningssamarbejde med Trongårdsskolen med henblik på fortsat skolegang efter 6. klasse.

Pusterummet

Taarbæk Skoles SFO hedder Pusterummet og er for elever fra 0. til 3. klasse. Pusterummet befinder sig på 1. sal i skolens bygning og holder åbent hver dag mellem 7.00 og 7.50 og igen mellem 13.15 og 17.00 (om fredagen dog kun til 16.00).

Vi tlbyder en bred vifte af aktiviteter i eftermiddagstimerne og skaber samvær, helhed og fysisk aktivitet i hverdagen.

Aktiviteterne spænder fra værksteder med bl. a. glas, ler og træ til musik, yoga, idræt og andre kreative projekter. Vi prioriterer den frie leg som et udviklingsforum og arbejder ud fra, at tilbuddene stimulerer den personlige og sociale læring.

 

 

Centeret

Taarbæk Skoles klubtilbud, Centeret, er en intereret del af skolens bygninger og befinder sig i den gamle pedelbolig.

Skolens klubtilbud dækker elever fra 4. klasse og opefter. Fritdsklubben tilbyder aktiviteter for 4. til 6. klasse i eftermiddagstimerne indtil 17.30 (fredag dog 16). Tilbuddene spænder fra de kreative projekter med bl. a. smykker og stof til de mere fysiske aktiviteter som kano, rapelling, boldspil og ture ud af huset.

Ungdomsklubben holder åbent hver onsdag fra 17 til 22 som et tilbud til 6. klasse og opefter. Vore tidligere elever har her en mulighed for at bevare relationen til tidligere klassekammerater samt skabe nye kontakter til medlemmer fra andre ungdomsklubber. Disse aftener har primært et socialt formål, hvor der spises, spilles og hygges på et uformelt plan.